Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatma Metni
 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
 SİGORTALI/SİGORTA ETTİREN

 BİLGİLENDİRME ve ONAY METNİ

 Türkiye’de kurulu Akfa Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti (“Şirket”) ve hizmet sağlayıcı (“Web sitesi) Sigortateklifi.net olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin ve özel nitelikli verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, medeni durumu, cinsiyeti

İletişim Verisi

Telefonu, e-postası, adresi

Çalışma Verisi

Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, eğitim durumu, tecrübe

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, Araç fotoğrafları

Sağlık Verisi

Sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi, boy-kilo bilgileri

Diğer

Kampanya ve indirimlere özel veriler

 

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN VE ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 Yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli verileriniz, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir. 

 Bu bilgilendirme metnine ilişkin “KVKK Bilgilendirme ve onay  metnini okudum ve anladım. ” kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle kişisel ve özel nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza göstermiş olacaksınız;

 • Talep ettiğiniz poliçelere ilişkin fiyat teklifi alabilmek

 • Poliçe oluşturulması

 • Poliçe oluşturulması için sigorta şirketlerine evrak iletilerek sizlere en uygun teklifin hazırlanması

 • Poliçelerdeki mevcut verilerin güncellenmesi

 • Sigortalı ve sigorta ettirenlere destek verilmesi

 • Satış yapılması

 • Müşteri destek sürecinde Şirket çalışanları ile yapılan çağrıların kaydedilmesi, kaydedilen bu çağrılar çerçevesinde sigortalı/sigorta ettiren şikayet yönetiminin yapılması ve Şirket çalışanlarına eğitim verilmesi

 • Sigortalı/sigorta ettiren memnuniyetlerinin takibi

 
 Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Özellikle bize yaptığınız veya tarafımızdan size yapılan aramalarda kesinlikle gerekmedikçe ve/veya kanuni bir zorunluluk olmadıkça özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.


 KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİNİZİN AKTARIMI

 Kişisel ve özel nitelikli verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa üçüncü kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

 Yukarıda belirtilen kişisel ve özel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle aktarılmaktadır. 

 • Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta, SMS gönderebilmek amacıyla kişisel verilerinizi yurt içinde anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.

 • Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarıyoruz.

 • Kişisel verilerinizi Sosyal Medya Ajansları, Google Analytics vs gibi birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz.

 

Başa dön
Hemen teklif al!
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Merhaba,
En uygun teklifi almak istiyorum.